توضیحات

پروژه‌ها
کتاب عکاسی مستند

عنوان: عکاسی مستند

آموزش، تحلیل و نقد عکاسی مستند ایران و جهان

تقدیم به: واقعیت

کتاب دارای دو فصل می باشد. فصل اول آموزش عکاسی مستند است و فصل دوم سعی در تبیین نظریه ای بنام “واقعه و واقعیت” از طریق “نقد و تحلیل عکاسی مستند” دارد.

فصل اول فهرست مطالب:

 • تعریف و معیارهای عکاسی مستند
 • تک عکس
 • سواد بصری، الفبای تصویری تک عکس
 • مجموعه عکس و سری عکس
 • مجموعه عکس مستند اجتماعی چطور ساخته می شود؟
 • انواع مختلف قصه گویی در مجموعه عکس و تفاوت آنها
 • توصیه آموزشی برای شروع عمل قصه گویی
 • سبک در عکاسی و نحوه ایجاد آن
 • مطالعه آثار تعدادی از اساتید عکاسی مستند جهان
 • استثنا در عکاسی مستند
 • عکاسی پرتره محیطی
 • نمودار آموزشی فصل اول
 • روش های ارایه و نمایش عکاسی مستند
 • نحوه نوشتن پروپوزال و چند مثال برای نوشتن آن
 • پورتفولیوی عکس و نحوه ایجاد نمونه کار
 • نقش کارگاه های عکس مستند و مسترکلاس ها برای عکاسان جوان
 • معرفی تعدادی از رویدادهای آموزشی بین المللی و مراکز مستقل حمایت از عکاسان مستند

فصل دوم فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • عکاسی مستند، مکانیسم تغییر یا تکامل؟
 • نظریه واقعه و واقعیت
 • آیا جایی برای “عکاسی مستند ایرانی” وجود دارد؟
 • نقد عکاسی مستند ایران از طریق بازنمایی ، از عکاسی خبری تا عکاسی مردم شناسی ، قوم نگاری و ایران شناسی
 • بجای نتیجه
 • عکاسی مستند، به مثال زبان عاشق

اطلاعات بیشتر

منتشر شده توسط انتشارات کتاب شورآفرین / تهران شهریور 1392

این کتاب تا سال 1398 پنج بار تجدید چاپ شد و سپس به دلیل نیاز به مراجعه و مطالعه به صورت غیر قانونی و رایگان در اینترنت منتشر شد.

 • طراح جلد: جواد آتشباری